Ii­ris Pro - hy­vän työn te­ki­jä

Iiris Prossa tehdään pakkaus-, postitus- ja kokoonpanotöitä alihankintana eri yrityksille. Työntekijöitä Iiris Prossa on keskimäärin 60-80 erilaisilla työllistämismenetelmillä. Tiivistä yhteistyötä tehdään TE-palveluiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Iiris Pro sijaitsee hyvien kulku yhteyksien varrella Helsingin Itäkeskuksessa.

Iiris Pro on matalan kynnyksen työpaikka, joka tarjoaa palveluita eri elämäntilanteissa. Toiminnassa korostuu asiakaslähtöinen työote. Meille on tärkeää ylläpitää työyhteisön hyvinvointia ja tukea asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan.

Iiris Pro on Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n yksikkö, joka huomioi työllistämisessä erityisesti näkövammaiset työntekijät.

Oikeisiin töihin!

Oikeisiin töihin! -hankkeella vahvistetaan Iiris Prossa työkokeilussa tai palkkatuella työskentelevien henkilöiden jatkopolutusta.

Asiakkaiden työelämävalmiuksia arvioidaan yksilöllisesti ja tältä pohjalta työntekijöille tarjotaan täsmennettyä tukea, esimerkiksi:
  • Työnhakutaidot
  • Ammatinvalinta
  • Suomen kielen taidot
  • Elämänhallinta
  • Tietotekniikka- ja viestintätaidot
Tuki on yksilöllistä ja/ tai ryhmämuotoista, jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Työntekijöiden työelämävalmiuksien vahvistamisen lisäksi teemme yhteistyötä oppilaitosten, avointen työmarkkinoiden, TE-palveluiden ja eri hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot

Iiris Pro

Itäpolku 7 G, 00930 Helsinki
09 3960 5620
tyokeskus@hun.fi

Sara Niiles/ työkeskuksen johtaja
041 511 5857
sara.niiles@hun.fi

Johanna Halme-Salonen/ ohjaaja
09 3960 5620
johanna.halme-salonen@hun.fi

Nina Hartikainen/ ohjaaja
09 3960 5620
nina.hartikainen@hun.fi

Oikeisiin töihin!

työelämävalmentaja
044 350 9715

työelämävalmentaja
044 791 0339