Siirry pääsisältöön
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten logo.
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten logo.

Ta­voit­teet

Nämä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n toiminnan tavoitteet on poimittu Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta.

Tällä sivulla

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on etujärjestö, jonka tavoitteena on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista elämää ja osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisesti. Toimintaamme kuuluu monipuolinen palvelu-, vertais-, ja virkistystoiminta, jotta mahdollisimman moni voi kokea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta sekä aktiivinen vaikuttamistoiminta, jolla edistetään julkisten palveluiden ja ympäristön saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Osana yhdistyksen toimintaa ovat näkövammaisten käsitöitä myyvä Annansilmät-Aitta ja työllisyyspalveluita tarjoava Iiris Pro.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme, varmistamaan palvelujemme laadun sekä viestimään avoimesti ja läpinäkyvästi jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Arvot

Yhdistyksemme arvoja ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja avoimuus, jotka luovat pohjan muita kunnioittavalle ja läpinäkyvälle toiminnalle. Vahvistamme yhdenvertaisuutta puuttumalla epäkohtiin, tuemme osallisuutta järjestämällä esteettömiä osallistumisen mahdollisuuksia ja toimimme avoimesti olemalla rehellisiä ja luotettavia.

Missio

Yhdistyksen missio on edistää näkövammaisten ja heidän läheistensä hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Toimimme aktiivisesti yhteiskunnallisena vaikuttajana ja pyrimme lisäämään ymmärrystä näkövammaisuudesta sekä edistämään esteettömyyttä ja saavutettavuutta kaikilla elämänalueilla.

Visio

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n visiona on Uudellamaalla asuvien näkövammaisten sujuva ja yhdenvertainen arki. Olemme tärkeä osa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja tuomme osaamisemme yhteiseen käyttöön, jotta yhteiskunta olisi parempi paikka meille kaikille.

Toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2024

Vuonna 2024 yhdistys keskittyy tavoittamaan laajan kohderyhmänsä monipuolisilla palveluilla ja toiminnalla, jotta yhdistys palvelisi jäsenistöään ja uusimaalaisia näkövammaisia mahdollisimman kattavasti. Erityistä huomiota kiinnitetään vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja resursointiin, jotta aitoja kohtaamisen paikkoja ja osallisuuden kokemuksia pääsee syntymään. Toiminnan sisältöjä ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä jäsenistön, toimihenkilöiden, rahoittajien ja sidosryhmien kanssa.

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat myös yhdistysmaailmaan, minkä vuoksi on tärkeää kehittää yhdistystä vastuullisesti ja kestävästi. Yhdistyksen rahoituspuolella tapahtuviin muutoksiin, kuten avustusten määrärahojen pienenemiseen, tulee varautua jo ennakkoon. Tärkeää on, ettei kukaan tippuisi yhteiskunnan ulkopuolelle ja syrjäytyisi muutostilanteen keskellä. Tämän vuoksi vuonna 2024 vaikuttamistyö on entistä tärkeämpää, jotta myös päättäjien ymmärrys näkövammaisuudesta ja näkövammaisten tarpeista kasvaa.

Yhdistys työllistää merkittävän määrän työntekijöitä, joiden hyvinvoinnista ja osaamisesta tulee huolehtia. Vuonna 2024 yhdistys jatkaa työntekijöiden työssäjaksamisen vahvistamista, mikä samalla heijastuu toiminnan laatuun ja tasoon. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia vahvistavaan toimintakulttuuriin. Toiminnassa huomioidaan niin työntekijöiden kuin jäsenistön mielen hyvinvoinnin tukeminen. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan koulutuksilla, yhteiskehittämisellä, kehittämisprojekteilla ja työnkierrolla.