Siirry pääsisältöön

An­nan­sil­mät-Aitta keskittyy verk­ko­kaup­paan, yri­tys­myyn­tiin sekä huo­ne­ka­lu­jen kun­nos­tuk­seen ja kor­jauk­seen

HUNin hallituksen tiedote

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Hallitus päätti kokouksessaan 21.9.2023 Annansilmät-Aitan kivijalkamyymälän lopettamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä ja myynnin keskittämisestä verkkokauppaan, yritysmyyntiin sekä huonekalujen kunnostukseen ja korjaukseen.

Muutos tarkoittaa henkilöstöresurssin supistamista puolellatoista (1,5) henkilötyövuodella.

Annansilmät-Aittaa koskevat muutosneuvottelut käytiin syyskuussa päättyen 18.9.2023.    

Tiedotusvastuu asiasta on HUN ry:n toiminnanjohtajalla.  

Mikko Apajalahti
HUN ry:n puheenjohtaja