Siirry pääsisältöön

Helsingin vam­mais­neu­vos­ton va­ra­jä­se­nen ni­meä­mi­nen

Kiinnostuneet, ilmoittautukaa 10.8.2022 mennessä!

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset nimeää uuden varajäsenen Helsingin vammaisneuvostoon Johan Sundholmin muutettua pois paikkakunnalta. Näkövammaisten varsinainen edustaja neuvostossa on Veera Florica-Rajala, jonka varalla nimettävä henkilö toimii. Nimettävän varajäsenen tulee olla helsinkiläinen ja täysi-ikäinen. Lisäksi henkilöltä edellytetään henkilökohtaista kokemusta näkövammaisuudesta, näkövammaisuuden laaja-alaista tuntemusta, valmiutta perehtyä käsiteltäviin asioihin ja yhteistyökykyä.

Helsingin vammaisneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja kaupunki maksaa niistä kokouspalkkion sekä korvaa niistä aiheutuvat muut mahdolliset kulut.

Helsingin vammaisneuvosto pähkinänkuoressa:

Vammaisneuvosto edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ihmisten:
- hyvinvointiin ja terveyteen
- osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
- elinympäristöön ja asumiseen
- liikkumiseen ja palveluihin.

Vammaisneuvosto seuraa vammaisia henkilöitä koskevien oikeuksien ja palvelujen toteuttamista kaupungin päätöksenteossa ja vammaisten henkilöiden arjessa. Lisäksi vammaisneuvosto seuraa ja edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteuttamista Helsingissä.

(Lisätietoja vammaisneuvostosta- Ulkoinen linkki

Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita edustamaan näkövammaisia kyseisessä yhteistyö- ja vaikuttamistoimielimessä, pyydetään lähettämään lyhyt hakemus ja yhteystietonsa osoitteeseen:

vaikuttamistmk@hun.fi 

10. elokuuta 2022 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa vaikuttamistoimikunnan puheenjohtaja Jari Pekola

jari.pekola@hun.fi