Siirry pääsisältöön

HUNin kun­ta­vaa­li­tee­sit 2021 Uu­del­la­maal­la

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n Uusimaalaiset vaaliteesit kuntavaaleissa 2021:

1. Kuntien tarjoamien digitaalisten palvelujen on oltava saavutettavia

 • Digitaalisen viestinnän ja palveluiden on oltava saavutettavia riippumatta niiden tuottajasta.
 • Kunnan käyttämien hakemusten, lomakkeiden ja kyselyiden on oltava saavutettavia.
 • Digitaalisten alustojen ja oppimisympäristöjen on oltava saavutettavia varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille, koululaisille, opiskelijoille, henkilökunnalle, sekä vanhemmille.

2. Rakennetun ympäristön on oltava esteetön, ja kunnan on luotava edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle arjessa

 • Joukkoliikenteen on oltava esteetöntä ja sen tulee mahdollistaa sujuva itsenäinen liikkuminen myös näkövammaisille. Pysäkkikuulutukset tulee ottaa käyttöön niin joukkoliikennevälineissä kuin pysäkeilläkin.
 • Jalkakäytävien tulee olla esteettömiä ja ne tulee varata jalankululle. Polkupyörien ja erityisesti sähköpotkulautojen pysäköinnille on osoitettava omat selkeät paikkansa.
 • Suojateiden turvallisuutta tulee edelleen kehittää ja ne tulee lähtökohtaisesti varustaa ääniopasteisilla liikennevaloilla.
 • Itsenäisen liikkumisen tueksi tulee olla saatavilla kattava valikoima sana- ja kohokarttoja.
 • Leikkipuistojen, puistojen, liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden esteettömyydessä on huomioitava myös näkövammaiset.

3. Kuntalaisen on saatava myös henkilökohtaista palvelua.

 • Edes saavutettava digitaalinen palvelu ei korvaa henkilökohtaista palvelua. Kone ei ymmärrä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tarpeita samalla tavoin kuin toinen ihminen.

4. Vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia on parannettava

 • Vammaisneuvoston edustajalla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa, sekä edustajat keskeisissä lautakunnissa, jotta vammaisten näkökulma tulee asianmukaisesti huomioiduksi kunnan kaikissa päätöksentekoprosesseissa.
 • Vammaisten, vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston näkemykset on otettava huomioon asioiden suunnittelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa.

Lisätietoa Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten kuntavaaliteeseistä saat yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Apajalahdelta, mikko.apajalahti@hun.fi tai 050 4111 656.

Lue myös: Näkövammaisten liiton kuntavaaliteesit 2021 - Ulkoinen linkki