Siirry pääsisältöön

Länsi-Uudenmaan kul­ku­kes­kuk­sen ti­laus­jär­jes­tel­män saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mat

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n kannanotto 4.2.2021

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) pyytää Espoon kaupunkia välittömästi ryhtymään toimenpiteisiin Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen sähköisen tilausjärjestelmän saavutettavuusongelmien ratkaisemiseksi.

HUN ry pyysi mahdollisuutta etukäteen tutustua kulkukeskuksen nettisivuihin ja sovelluksiin, jotta yhdistyksen ICT-tuki heti palvelun käynnistyessä pystyisi ohjaamaan näkövammaisia asiakkaita nettisivun ja sovellusten käyttöönotossa ja käytössä. Yhdistyksen oletus on, että toteutetut palvelut vastaavat laissa ja kilpailutuksessa edellytettyjä saavutettavuusvaatimuksia ja ovat näkövammaisille käytettäviä.

Yhdistyksen ICT-tuki on tammikuussa (18.1., 26.1. ja 2.2.) testannut testiympäristössä FCG Kyyti -iOS-applikaation käytettävyyttä iPhone-puhelimilla ja auttanut tältä osin tilausjärjestelmän toiminnallisuuksien selvittämisessä. Yhdistyksellä ei ollut mahdollisuutta testata selaimella toimivaa tilausjärjestelmää, koska se oli ehditty ottaa käyttöön ja edellytti, että käyttäjä on espoolainen. Android sovelluksen testaamiseen ei ollut aikaa.

Testatussa iOS-applikaatiossa havaittiin ruudunlukuohjelman kanssa useampia käytettävyyteen liittyviä toiminnallisuusongelmia/puutoksia. Muutamia puutteita oli myös käytettäessä applikaatiota ilman ruudunlukuohjelmaa. Varsinaista saavutettavuusarviointia iOS-applikaatioille ei ole yhdistyksen toimesta tehty. Havainnot on raportoitu ohjelmistosta vastaaville tahoille. Espoolaisilta käyttäjiltä on saatu palautetta, että nettisivujen kautta kuljetuksen tilaaminen ei onnistu.

Testauksen, asiakaspalautteen ja ohjelmistoista vastaavan Attracs Ab Oy:n tätä palvelua koskevien saavutettavuusselosteiden perusteella voidaan olettaa, että nettisivut ja iOS-applikaatio eivät tällä hetkellä täytä saavutettavuusvaatimuksia, joita laissa ja kilpailutuksessa on edellytetty. HUN suosittelee FCG Smart Transportation Oy:tä ja Espoon kaupunkia käyttämään ammattimaisesti saavutettavuusarviointia tekevien tahojen apua esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi.

HUN edellyttää, että kulkukeskuksen nettisivut ja sovellukset vastaavat lain ja kilpailutuksen edellyttämää saavutettavuustasoa ja että näkövammainen pystyy niitä käyttäen itsenäisesti tilaamaan tarvitsemansa kuljetuspalvelun.

Helsingissä 4.2.2021

Mikko Apajalahti
puheenjohtaja
mikko.apajalahti@hun.fi
p. 050 411 1656

Heikki Majava
toiminnanjohtaja
heikki.majava@hun.fi
p. 040 562 2212