Tiedote HUNin syys­kokouk­ses­ta 27.11.2021

Mikko Apajalahti jatkaa puheenjohtajana.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n syyskokous pidettiin 27.11.2021 kello 11 alkaen. Kokous pidettiin hybridikokouksena. Paikan päällä Iiris-keskuksen Braille-salissa oli 30 varsinaista jäsentä ja 2 kannatusjäsentä. Etänä kokoukseen osallistui 29 varsinaista jäsentä. Lisäksi 27 jäsentä oli edustettuna valtakirjalla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Möttönen.

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja hallitukselle annettiin valtuudet realisoida sijoituksia enintään talousarvion alijäämän verran (58 500 euroa).

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaalissa oli ehdolla Mikko Apajalahti ja Anneli Iltanen. Käydyssä vaalissa puheenjohtajaksi vuosille 2022-23 valittiin Mikko Apajalahti.

Hallituksen jäsenten vaaliin asetettiin ehdolle 10 henkilöä. Käydyssä vaalissa hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2022-23 Jari Pekola, Juha Oikarainen ja Merja Hanski. Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2022 valittiin Anneli Iltanen ja Terhi Alanya.

Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelu yhdistyksen pitkän tähtäimen suunnitelmasta evästyksenä uudelle hallitukselle. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin yhteensä 6 jäsenaloitetta. Kokous hyväksyi aloitteisiin jätetyt hallituksen vastineet. Kokous päättyi kello 15.57.

 


Sivu päivitetty