Siirry pääsisältöön

Työ­mi­nis­te­ri Tuula Haataisen tervehdys HUNin 90-vuo­tis­juh­laan

Juhla pidettiin 10.12.2022.

Arvoisa juhlaväki,

Lämpimät onnittelut ”vireälle ysikymppiselle”! Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n historia on lähes yhtä pitkä kuin itsenäisen Suomen. Matkaan on sisältynyt paljon. Se on ollut rakentamisen aikaa, sotien aikaa, pula-aikaa, mutta myös vahvasti arvojen ja ihanteiden varaan perustuvaa osallistumista.

Tänään Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry toimii alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä sekä monen näkövammaisen työllistäjänä. Koronapandemian iskiessä, osoititte muun järjestökentän kanssa, miten ketterästi pystyitte muuntautumaan ja suuntaamaan toimintanne ihmisten avuksi vaikeassa tilanteessa. Teidän panos on yhteiskunnallemme korvaamaton.

Vammaisjärjestöjen merkitys ihmisten tasavertaisen yhteisöllisyyden ja omaehtoisen elämän rakentamisessa ja tukemisessa on todella suuri. Sen arvoa on mahdotonta mitata. Tiedän, että yhdistyksenne (HUN ry) tarjoaa monipuolista palvelu-, virkistys- ja vertaistoimintaa. Olette myös vahva ja aktiivinen vaikuttaja, joka edistää julkisten palveluiden ja ympäristön saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Esimerkillisenä pidän muun muassa yhdistyksenne ICT-tukea teknologian saavutettavuuden kehittämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi. Kyky ja mahdollisuus hoitaa itsenäisesti omia asioitaan jatkuvasti uudistuvissa digitaalisissa palveluissa on parasta arjen elämänhallintaa ja myös yhdenvertaisuuskysymys. Yhdistyksenne on tehnyt uraa uurtavaa työtä monikanavaisen viestinnän edistämiseksi. Kunniamaininnan ansaitsee myös Iiris Pro:n työllisyyspalvelut.

Hyvät ystävät,

Kaikilla on oltava mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Työ antaa taloudellista turvaa, luo tulevaisuudenuskoa ja on yksilöille yksi merkittävimmistä hyvinvoinnin lähteistä. Olemme myös sitoutuneet toimeenpanemaan YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen mukaan perus- ja ihmisoikeuksien kokonaisuuteen kuuluu myös osallisuus työelämään.

Hallituksessa olemme toteuttaneet työkykyohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on, että osatyökykyiset ja vammaiset sijoittuisivat töihin avoimille työmarkkinoille yhdenvertaisella tavalla. Valittu strategia perustuu osaamisen ja työkyvyn kehittämiseen, työnantajalle tarjottavaan tukeen ja kannusteisiin sekä työpaikkojen luomiseen normaaleilla työehdoilla.

Olemme esimerkiksi perustaneet erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n. Työkanava tulee työllistämään suoraan kaikkein vaikeimmin työllistyviä osatyökykyisiä ihmisiä. Myös julkisilla hankinnoilla voidaan parantaa heikommassa asemassa olevien työllisyyttä. Hankinnoissa tulisikin nykyistä enemmän käyttää sosiaalisia kriteereitä. Osana työelämän vastuullisuusteemaa valmisteltiin yhteiskunnallisten yritysten strategia ja perustettiin yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Tavoite on saada Suomeen lisää yhteiskunnallisia yrityksiä ja edistää samalla osatyökykyisten työllisyyttä.

Työnantajat suhtautuvat osatyökykyisiin työnhakijoihin yleisellä tasolla myönteisesti. On kuitenkin ilmeistä, että työnantajat tarvitsevat nykyistä enemmän tietoa siitä, mitkä ovat osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua työelämään ja mitä tukiratkaisuja työnantajille on käytössä, jotta he aidosti osaisivat huomioida kaikkien työnhaluisten työnhakijoiden potentiaalin rekrytoinnissa.

Esteettömyys ja mahdollisuudet työpaikalla tehtäviin mukautuksiin voivat tarjota vammaisille henkilöille työtä ja työlle kaivatun tekijän. On tärkeä olla tietoinen työn muokkaamisen mahdollisuuksista ja myös siitä, mitä tarkoittaa velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia työssä. TE-toimiston keinovalikoimaan kuuluu myös työolosuhteiden järjestelytuki, joka on taloudellinen tukimuoto työnantajalle. Myös järjestöillä on tässä paras mahdollinen asiantuntemus ja siksi teidän kuuleminen on tärkeää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hyvä juhlaväki,

Haluan vielä lopuksi kiittää Teitä merkityksellisestä työstä näkövammaisten työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden parantamiseksi sekä toivottaa vireitä vuosia myös tästä eteenpäin.

Tuula Haatainen
työministeri