Siirry pääsisältöön

Ka­len­te­rin käyttö Sirin avulla

Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka voit luoda ja muokata kalenteritapahtumia Sirin avulla.

Tällä sivulla

Yleistä

Kalenteria voidaan käyttää kätevästi myös Siri-avustajan avulla, jos se on otettu käyttöön laitteen asetuksissa. Sirin avulla voidaan esim. tehdä uusia merkintöjä, muuttaa olemassa olevia tapahtumia, tiedustella tapahtumia sekä poistaa niitä. Yhdelle asialle tai toiminnolle voidaan käyttää useita eri komentoja, joita Siri ymmärtää ja suorittaa. Tässä ohjeessa kerrotaan vain jotakin toimivaksi havaittuja komentoja.

Huomautus! Ohjeessa Sirin aktivoimiseen käytetään pelkästään kotipainiketta. Tiedoksi, että Sirin aktivoimiseen voidaan käyttää myös ”Hei Siri” toimintoa, jos on asetuksissa otettu käyttöön, tai kotipainikkeettomassa laitteessa virtapainiketta, mutta näitä aktivointitapoja ei ohjeessa käytetä ohjeiden selkeyden takia.

Uuden tapahtuman/merkinnän lisääminen kalenteriin

Sirin avulla tapahtuman voi lisätä kalenteriin kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on Yhdellä lauseella, jolloin pidetään kotipainike painettuna pohjassa koko lauseen ajan. Tällä tavalla pienet tauot eivät keskeytä Sirin kuuntelua. Toinen tapa on antaa Sirin kysyä haluamansa tiedot. Painetaan kotipainiketta, ja äänimerkin jälkeen annetaan komentosana, jonka jälkeen vapautetaan kotipainike. Sen jälkeen Siri kyselee tarvittavia tietoja. Tosin tällöin Siri laittaa tapahtuman nimeksi automaattisesti ”tapahtuma”, ellei sanotaan tapahtuman nimeä heti kelloajan perässä (yhteen pötköön).
Siri on tarkka tietojen antamisesta oikeassa järjestyksessä. Kun luodaan uusi tapahtuma, pidetään kotipainike painettuna ja merkkiäänen jälkeen annetaan tiedot seuraavassa järjestyksessä: komentosana, tapahtuman nimi, päivä, kellonaika ja halutessa loppuun voi kertoa tapahtuman keston.
Kalenteriin voi lisätä tapahtuman myös kertomatta tapahtuman kestoa. Jos ei kerro tapahtuman kestoa, silloin kalenteri laittaa oletuskeston, joka on yksi tunti.

Tapa 1 – tapahtuman lisääminen kalenteriin painamalla kotipainiketta ja pitämällä painettuna, kunnes kaikki tiedot on sanottu. Käytetään esimerkkiä, jossa lisätään tapahtuma jouluaatolle, ja tapahtuman nimeksi laitetaan ”Joulupukki tulee”.
Paina kotipainiketta ja pidä koko ajan painettuna. Merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:
”uusi kalenteritapahtuma, joulupukki tulee, kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, alkaen kello 18.30 ja päättyen kello20.00”, ja vapauta lopuksi kotipainike. Siri tämän jälkeen kertoo, että merkitsi tapahtuman kalenteriin ja toistaa tapahtuman tiedot. Jos on samana ajankohtana muita merkintöjä kalenterissa, silloin Siri sanoo: ”sinulla on tapaaminen aiheesta …, joka on päällekkäin tämän kanssa, merkitsenkö silti kalenteriin tapaaminen aiheesta …?”, ja jos halutaan tapahtuman kalenteriin, äänimerkin jälkeen vastataan ”Kyllä”. Tämän jälkeen Siri ilmoittaa tapahtuman merkitsemisestä.
Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Tapa 2 – tapahtuman lisääminen painamalla kotipainiketta ja vapauttamalla sitä merkkiäänen jälkeen, jolloin Siri kysyy tarvittavia tietoja.
Paina kotipainiketta ja pidä painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen.  Merkkiäänen jälkeen sano Sirille: ”uusi kalenteritapahtuma”, ja vapauta kotipainike.
Siri kysyy: ”Milloin ja mihin aikaa tapaaminen on?”, johon vastaat esimerkiksi: ”kahdeskymmenesneljäs joulukuuta”.
Tämän jälkeen Siri kysyy: ”Mihin aikaan tapaaminen on?”, johon vastaat: ” Joulupukki tulee kello 18.30” tai jos haluat asettaa tapahtuman kesto: ” Joulupukki tulee kello 18.30 ja kestää tunti ja 30 minuuttia”. Tämän jälkeen Siri ilmoittaa tapahtuman merkitsemisestä kalenteriin ja kertoo tapahtuman tiedot.
Huom. Tapahtuman nimi voi sanoa joko ennen päivämäärää tai ennen kelon aikaa, mutta jos ei sano olenkaan tapahtuman nimeä, silloin kalenteri merkitsee sen automaattisesti ”Tapahtuma” nimellä.
Jos on samana ajankohtana muita merkintöjä kalenterissa, silloin Siri sanoo: ”sinulla on tapaaminen aiheesta …, joka on päällekkäin tämän kanssa, merkitsenkö silti kalenteriin tapaaminen aiheesta …?”, ja jos halutaan sen kalenteriin vastataan merkkiäänen jälkeen ”Kyllä”. Tapahtuma merkitään kalenteriin. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Kumoa-komento

Kun luodaan tapahtuman sanomalla kaikki yhteen pötköön voidaan silloin kumota tapahtuman ainoastaan jos on kalenterissamme joku päällekkäinen tapahtuma. Silloin Siri sanoo: ”sinulla on tapaaminen aiheesta …, joka on päällekkäin tämän kanssa, merkitsenkö silti kalenteriin tapaaminen aiheesta …?”, johon vastataan merkkiäänen jälkeen ”kumoa”.

Tapahtumaa ei merkitä kalenteriin. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).
Kun luodaan kalenteritapahtuman keskustelemalla Sirin kanssa, luominen voidaan keskeyttää jokaisen merkkiäänen jälkeen sanomalla ”Kumoa”. Kuitenkin ”Kumoa” pitää sanoa ennen kuin Siri ilmoittaa, että tapahtuma on merkitty kalenteriin.

Tapahtuman nimen muuttaminen

Mikäli tallensit tapahtuman väärällä nimellä, sen muuttaminen tapahtuu seuraavalla komentojärjestyksellä: Muuta nimi kalenteritapahtumalle, päivämäärä, kelonaika.
Esimerkki 1 – kalenteritapahtuman nimen muuttaminen pitämällä kotipainiketta painettuna.
Paina kotipainiketta ja pidä koko ajan painettuna. Merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:
” Muuta nimi kalenteritapahtumalle, kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, kello 18.30”, ja vapauta lopuksi kotipainike.
Siri kysyy: ”Mikä sen uusi nimi on?”, ja merkkiäänen jälkeen kerrot sen uusi nimi.
Siri kertoo tapahtuman ajan ja uuden nimen ja lopuksi kysyy: ”Päivitetäänkö se kalenteriin?”, ja jos tiedot ovat oikein, vastataan ”Kyllä”. Tapahtuma merkitään kalenteriin. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).
Esimerkki 2 - kalenteritapahtuman nimen muuttaminen keskustelemalla Sirin kanssa.
Paina kotipainiketta ja merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:
” Muuta nimi kalenteritapahtumalle” ja vapauta lopuksi kotipainike. Siri kertoo kuinka paljon löysi tapahtumia ja kysyy: ”Voitko tarkentaa, mikä niistä haluat muokkaa?”, johon äänimerkin jälkeen vastaat: ”kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, kello 18.30”.
Tämän jälkeen Siri kysyy: ”Mikä sen uusi nimi on?”. Äänimerkin jälkeen sano tapahtuman uusi nimi. Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja kysyy: ”Päivitänkö se kalenteriin?”. Jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen: ”kyllä”, ja tapahtuma merkitään kalenteriin.
Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Tapahtuman ajankohdan muuttaminen

Mikäli tapahtumalle tulee muutoksia eli jos ajankohta vaihtuu tai siirtyy niin, voit muuttaa ajankohtaa komennoilla: Muuta aika kalenteritapahtumalle, päivämäärä, kelonaika.
Esimerkki 1 – kalenteritapahtuman ajan muuttaminen pitämällä kotipainiketta painettuna.
Paina kotipainiketta ja pidä koko ajan painettuna. Merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:
” Muuta aika kalenteritapahtumalle, kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, kello 18.30”, ja vapauta lopuksi kotipainike.
Siri kysyy: ”Mihin aikaa tapaaminen on?”, ja merkkiäänen jälkeen sano sen uusi aika muodossa päivämäärä ja keloaika (esim. kahdeskymmenesviides joulukuuta, kello 16.00).
Siri kertoo tapahtuman nimen ja uuden ajan ja lopuksi kysyy: ”Päivitetäänkö se kalenteriin?”, ja jos tiedot ovat oikein, vastataan ”Kyllä”. Tapahtuma merkitään kalenteriin. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).
Esimerkki 2 - kalenteritapahtuman ajan muuttaminen keskustelemalla Sirin kanssa.
Paina kotipainiketta ja merkkiäänen jälkeen sano Sirille seuraava lause:
” Muuta aika kalenteritapahtumalle” ja vapauta lopuksi kotipainike. Siri kertoo kuinka paljon löysi tapahtumia ja kysyy: ”Voitko tarkentaa, mikä niistä haluat muokkaa?”, johon äänimerkin jälkeen vastaat: ”kahdeskymmenesneljäs joulukuuta, kello 18.30”.
Tämän jälkeen Siri kysyy: ”Mihin aikaan tapaaminen on?”. Äänimerkin jälkeen sano tapahtuman uusi aika muodossa päivämäärä ja keloaika (esim. kahdeskymmenesviides joulukuuta, kello 16.00). Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja kysyy: ”Päivitänkö se kalenteriin?”. Jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen: ”kyllä”, ja tapahtuma merkitään kalenteriin.
Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Kalenteritapahtuman siirtäminen

Tapahtuman siirtäminen toiseen ajankohtaan tapahtuu komennolla: Siirrä kalenteritapahtuma.
Esimerkki 1 - tapahtuman siirtäminen sanomalla tapahtuman nimi.
Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”siirrä kalenteritapahtuma joulupukki tulee”, ja vapauta kotipainike.
Siri kysyy: ”milloin ja mihin aikaan tapaaminen on?” ja äänimerkin jälkeen kerrotaan uusi päivämäärä ja aika (esim. kahdeskymmenesviides joulukuuta kelo 16.00). Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Päivitänkö sen kalenteriin?”, ja jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen ”Kyllä”. Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).
Esimerkki 2 - tapahtuman siirtäminen sanomalla tapahtuman päivämäärä.
Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”siirrä kalenteritapahtuma 24. joulukuuta kello 18:30”, ja vapauta kotipainike.
Siri kysyy: ”milloin ja mihin aikaan tapaaminen on?” ja äänimerkin jälkeen kerrotaan uusi päivämäärä ja aika (esim. kahdeskymmenesviides joulukuuta kelo 16.00). Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Päivitänkö sen kalenteriin?”, ja jos tiedot ovat oikein, vastaa äänimerkin jälkeen ”Kyllä”. Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).
Esimerkki 3 - tapahtuman siirtäminen eri kellonaikaan.
Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”siirrä kalenteritapahtuma joulupukki tulee”, ja vapauta kotipainike.
Siri kysyy: ”Milloin ja mihin aikaan tapaaminen on”. Äänimerkin jälkeen kerrotaan uusi kellonaika (esim. kello 16.00). Siri toistaa tapahtuman uudet tiedot ja lopulta kysyy: ”Päivitänkö sen kalenteriin?”, ja jos Sirin toistuvat tiedot ovat oikein vastaa äänimerkin jälkeen ”Kyllä”. Siri kertoo tapahtuman merkitsemisestä. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Kalenterin tapahtumien tiedustelu Sirin avulla

On monta tapaa, joilla voidaan kysellä kalenteritapahtumia Siriltä. Tässä luetellaan tärkeimmät.
Tapahtumia voit tiedustella Siriltä seuraavalla komentojärjestyksellä: Mitä kalenteritapahtumia on, päivämäärä. Jos tiedustelet tietyn päivämäärän kalenteritapahtumia, Sirille pitää sanoa tarkasti päivämäärä.
Esimerkki 1: Pidä kotipainike painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:
”mitä kalenteritapahtumia on kahdeskymmenesneljäs joulukuuta”, ja vapauta kotipainike. Jos tuolloin on tapahtumia, Siri luettelee niitä. Jos on useampi tapahtuma merkitty, Siri luettelee kolme ensimmäistä ja kysyy, haluatko kuulla seuraavat kolme”, ja jos haluat kuulla vastaa äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”.
Esimerkki 2: huomisen kalenteritapahtumien tiedustelu.
Pidä kotipainike painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:
”Mitä kalenteritapahtumia minulla on huomenna”, ja vapauta kotipainike.
Esimerkki 3: kalenteritapahtumien tiedustelu tulevan viikon päivän mukaan. (Tämä toimii vain viikon eteenpäin).
Pidä kotipainike painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:
”Mitä kalenteritapahtumia on sunnuntaina”, ja vapauta kotipainike, jolloin Siri kertoo tulevan sunnuntain tapahtumat. Tai ”Mitä kalenteritapahtumia on tiistaina”, jolloin Siri kertoo tulevan tiistain tapahtumat.
Esimerkki 4: kalenteritapahtuman tiedustelu nimen mukaan.
Pidä kotipainike painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille:
”Milloin on kalenteritapahtuma Joulupukki tulee?”, ja vapauta lopuksi kotipainike.
Huomautus! Lopuksi aina paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Kalenteritapahtuman poistaminen

Kalenteritapahtuman voit poistaa useammalla eri tavalla. Tässä muuttama esimerkki helpoimmista tavoista.
Esimerkki 1: Kalenteritapahtuman poistaminen sanomalla komentosana ja tapahtuman nimi.
Pidä kotipainike koko ajan painettuna, ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”poista tapahtuma Joulupukki tulee”, ja vapauta kotipainike. Sen jälkeen Siri kysyy: ”Haluatko perua tapaamisen nimeltä …”, ja toistaa tapahtuman tiedot. Jos poistettavan tapahtuman tiedot ovat oikein, äänimerkin jälkeen vastaa: ”Kyllä”. Siri ilmoittaa, että tapahtuma on poistettu kalenteristasi. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).
Esimerkki 2: Kalenteritapahtuman poistaminen sanomalla komentosanan ja tapahtuman ajankohdan.
Pidä kotipainike koko ajan painettuna ja äänimerkin jälkeen sano Sirille: ”poista kalenteritapahtuma kahdeskymmenesneljäs joulukuuta kello 18.30”, ja vapauta kotipainike. Sen jälkeen Siri kysyy: ”Haluatko perua tapaamisen nimeltä …”, ja toistaa tapahtuman tiedot. (Esim. Joulupukki tulee…”). Jos tiedot pitävät paikkaansa, vastaa äänimerkin jälkeen: ”Kyllä”. Siri ilmoittaa, että tapahtuma on poistettu kalenteristasi. Lopuksi paina lyhyesti kotipainiketta päästäksesi kotinäytölle (työpöydälle).

Takaisin ICT-ohjeet -sivulle

Lataa ohje alta: